Judge List 11 December


Veronika Boltvina-Butuzova

Evgeny Ryupin

Polina Kazachenko.

Alena Vaganova.

Julia Perfilieva

Alexy Mazurin

Borosky Ilya.

Vladislav Borodinov

Liza Divak

Alexander Melinikov.

Alexy Zakharin

Sazhina Anna

Serghey Mikheev

Rustam Shayakhmetov

Jerry Abrate

Andrey Bushchik

Artem Luchin

Irina Samoilova

Nadezda Romanova

Dmitry NesterovAnd more…